+31 (0)88 88 321 88 | Contact

Functieprofilering en Waardering

Zoals in de paragraaf “Advies en organisatieontwerp” weergegeven, is het ontwerpen van een organisatie, afdelingen en functies niet “zomaar even gedaan”. Het vereist nauwkeurige afstemming over alle lagen van de organisati. Een belangrijk onderdeel daarvan wordt gevormd door functieprofilering en waardering.

Hoezeer de literatuur ook aangeeft dat de tijd van functieprofielen voorbij is, de meeste organisaties, maar ook de meeste medewerkers en managers kunnen niet zonder een functieprofiel. Slechts een kleine groep medewerkers weet zijn eigen werkzaamheden in een structuur te gieten, maar voor de meeste medewerkers geldt dat zij graag weten waar zij ongeveer aan toe zijn. De variant van functieprofiel is een rolprofiel dat minder stringent is en waarbij geldt dat een medewerkers meerdere rollen kan vervullen. Combinaties van functieprofielen en rolprofielen komen ook veelvuldig voor.

De meeste organisaties hebben wel functieprofielen, maar vaak zijn deze gedateerd, onvolledig of juist te gedetailleerd en zijn ze bovenal veelal onvoldoende resultaatgericht. Vaak ook ontbreken de competenties. Een functieprofiel geeft een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden en geeft een duidelijk beeld van de bijdrage die de functie aan de organisatie moet leveren. Functieprofielen worden onder meer gebruikt bij werving- en selectietrajecten (ze vormen vaak de basis voor een goede wervingstekst), bij inwerktrajecten en ontwikkelen van medewerkers, en vervolgens bij functionerings- en beoordelingsgesprekken. Tot slot vormen functieprofielen vaak de basis een functiehuis – waarin functies naar zwaarte en impact worden gerangschikt – en vervolgens voor het loongebouw. Als functieprofielen goed zijn opgesteld kun je enkele jaren “vooruit”, maar onderhoud blijft nodig. De organisatie verandert immers en daarmee ook de verantwoordelijkheden van de medewerkers.
Vanuit adcforce zijn we ervaren in het opstellen en onderhouden van functieprofielen volgens verschillende standaarden (Hay, orba etc). Met behulp van online tools kunnen functieprofielen worden aangevuld met competenties.

Vanuit een oriëntatie met de directie worden doelen geformuleerd voor de verschillende disciplines of functiegebieden. Van daaruit vindt een vertaling plaats naar de functies.

Wij bieden de volgende producten / diensten aan:

• Opstellen van (generieke) functieprofielen
• Opstellen van functiehuizen conform te bepalen standard (bv Hay, Orba, FWG)
• Beloningsadvies
• Voortgangs- en beoordelingsprocessen


Maatwerk

Wij kunnen functieprofielen van scratch af aan opstellen of bestaande functieprofielen omzetten, zodat ze resultaatgerichter zijn en geschikt worden gemaakt voor meerdere doeleinden. Wij hebben daarvoor standaardmodellen die aansluiten gerenommeerde functiewaarderingssystemen en die de  basis vormen voor beoordeling, competentieontwikkeling, opleiding en ontwikkeling, werving- en selectietrajecten, carrière- en opvolgingsbeleid, alsmede organisatieontwikkeling.

Daarnaast maken we – waar mogelijk – gebruik van geautomatiseerde oplossingen zoal de job profiler,  een vragenlijst die wordt uitgezet bij verschillende belanghebbenden om een functie.

Free WordPress Themes, Free Android Games