+31 (0)88 88 321 88 | Contact

Ontwikkel Assessment

Een ontwikkelassessment (ook wel development center genoemd) brengt niet alleen de competenties, kwaliteiten en drijfveren van een medewerker in kaart, maar doet ook een uitspraak over de mogelijke ontwikkelbaarheid van deze kwaliteiten. Daarmee kan op die manier een uitspraak gedaan worden of het – op termijn – mogelijk is een medewerker in te zetten op een andere plaats in de organisatie.

Een ontwikkelassessment kan dus worden ingezet bij mobiliteitsvraagstukken, maar ook bij strategische personeelsplanning en promotievraagstukken. Daarmee draagt een ontwikkelassessment bij  aan een verhoging van efficiency en performance voor het individu en de organisatie. Een ontwikkelassessment kan dus goed worden ingezet bij vragen als:

  • • Wat maakt iemand een potentiële kandidaat voor deze toekomstige functies?
  • • Wat is de ontwikkelbehoefte van de potentiële kandidaat om succesvol invulling te geven aan de toekomstige functie?

Werkwijze Ontwikkelassessment

Bij een ontwikkelassessment wordt het potentieel van de medewerker getoetst onder meer door de inzet van diverse psychologische tests. De norm wordt ontleend aan een in de toekomst te behalen niveau en richting. Het gaat hier doorgaans om een vraag op middellange termijn. Daarnaast worden de ontwikkelmogelijkheden voor de betreffende medewerker geanalyseerd. Evenals het selectie assessment bestaat het ontwikkelassessment uit een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentests, motivatie- en waarden onderzoek, meerdere simulaties/cases en een interview. Daar waar wenselijk wordt aanvullend een 360 graden feedback vragenlijst uitgezet. Hierbij wordt de omgeving van de kandidaat bevraagd op vertoond gedrag.

Resultaat Ontwikkelassessment

De resultaten van een ontwikkelassessment worden binnen 4 werkdagen samengevat in een concrete en heldere rapportage. Gefundeerde en realistische uitspraken over groeipotentieel op gebied van denkkracht, werkstijl, communicatie en eventueel leidinggeven worden weergegeven. De rapportage is direct te benutten voor kandidaat en werkgever. Het aangeboden resultaat is meer dan 2-4 jaar geldig en biedt voldoende aanknopingspunten om zelfstandig de performance te verbeteren. Op verzoek kunnen coaches ondersteuning bieden bij het opstarten en monitoren van de ontwikkeling.

Voor onze assessments hanteren wij de NIP-code voor beroepsethiek waarmee de vertrouwelijkheid en kwaliteit wordt gegarandeerd.

Free WordPress Themes, Free Android Games