+31 (0)88 88 321 88 | Contact

Selectie Assessment

Het selectie assessment (ook wel assessment center genoemd) is een methodiek die in werving- en selectieprocedures de geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke functie toetst. Tevens wordt het assessment gebruikt om inzicht te krijgen in individuele kwaliteiten en om opleidings- en trainingsadviezen te kunnen bepalen. De gevolgen van het aannemen van een ongeschikt persoon op een sleutelpositie zijn aanzienlijk. Een selectie assessment of geschiktheidsonderzoek biedt de benodigde zekerheid voor het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie en verhoogd de slagingskans van een werving en selectietraject met een significant niveau.

Werkwijze bij selectie assessment

Op basis van contact met de opdrachtgever over de koers van de organisatie en de gewenste rol van de (toekomstige) medewerker daarin, wordt een assessment programma opgesteld waarin we de gevraagde kwaliteiten van de nieuwe medewerker toetsen aan de aanwezige kwaliteiten. Daarbij gebruiken wij diverse soorten tests (veelal een capaciteiten test, een persoonlijkheidsvragenlijst, een motivatie- en waarden onderzoek), maar ook simulaties (rollenspellen) en voeren we een of meer criterium gerichte interviews. De objectiviteit wordt zo veel mogelijk gewaarborgd door het gebruik van getrainde beoordelaars en beproefde praktijksimulaties.

Resultaat selectie assessment

De resultaten worden binnen 4 werkdagen samengevat in een concrete en heldere rapportage met een duidelijke uitspraak over de al dan niet geschiktheid van de kandidaat voor de functie.

Een selectie assessment levert meer op dan alleen de juiste persoon voor de organisatie. Het biedt een nauwkeurig en betrouwbaar inzicht in de kwaliteiten, competenties, ontwikkelpunten en motivatie van de persoon. Daarmee kan ook een basis gelegd worden voor het onboarding traject van de nieuwe medewerker.

Voor onze assessments hanteren wij de NIP-code voor beroepsethiek waarmee de vertrouwelijkheid en kwaliteit wordt gegarandeerd.

Free WordPress Themes, Free Android Games