+31 (0)88 88 321 88 | Contact

Development

Stimuleer de ontwikkeling en verhoog de prestaties van uw medewerkers

Vaak zien we dat HR formulieren ontwikkelt om een persoonlijk ontwikkelplan (veelal POP genoemd) op te stellen en de planning ten uitvoer te brengen. Het grootste nadeel van veel POP’s is dat er geen link is met persoonlijke prestatieafspraken. Met andere woorden “hoe zie ik het geleerde terug in het werk”. Daarnaast wordt er veel gemaild en ontstaan er discussies over wat de laatste versie is.

Development is een eenvoudige web applicatie die de kosten en benodigde tijd reduceert om prestaties te verbeteren en risico’s te managen, prestaties te verbeteren en daarmee uw organisatie duurzaam te laten groeien. De applicatie past volledig in de jaarcyclus (planning, voortgang, evaluatie / beoordeling en ontwikkeling) en leidt ertoe dat er data gedreven besluiten genomen kunnen worden over de ontwikkeling van medewerkers. De applicatie bestaat uit 5 onderdelen:
• een persoonlijke ontwikkel matrix (PDM),
• een formulier te gebruiken als voorbereiding (Prepare),
• een persoonlijk ontwikkelplan (PDP),
• persoonlijke prestatieafspraken (PPP) en
• een voortgangsmenu.

In de persoonlijke ontwikkel matrix is het mogelijk om de resultaten uit de Big Fifty Personality en de 360 Feedback met elkaar te combineren. Op deze manier wordt er direct inzage verkregen over welke competenties makkelijk en moeilijk te ontwikkelen zijn.
In het ontwikkelplan kan de kandidaat in overleg met zijn of haar manager zelf aangeven welke competenties de komende periode ontwikkeld worden, hoe dit concreet gaat gebeuren (SMART acties) en welke ondersteuning van welke persoon of instelling daarvoor nodig is.

De kandidaat heeft de mogelijkheid om per competentie het ontwikkelplan ter goedkeuring aan de manager aan te bieden. De manager ontvangt een mail als een kandidaat een ontwikkelplan ter goedkeuring aanbiedt. De manager kan dit plan goed- of afkeuren. Zowel de kandidaat als de manager kunnen eerder goedgekeurde plannen niet meer wijzigen. Wel kunnen zij beide de voortgang aangeven. Dit kan als voorbereiding dienen voor tussentijdse functioneringsgesprekken.

Daarnaast is het ook mogelijk om resultaatafspraken (PPP) vast te leggen. Ook hier kan de manager de resultaatafspraken goed- of afkeuren. In de regel maakt men bij het begin van een nieuwe beoordelingscyclus nieuwe afspraken voor de gehele periode.

Kenmerken

• 100% web interface
• Beheer competentie modellen met meerdere niveaus of importeer uw bestaande model
• Beoordeel de sterktes en zwaktes van uw medewerkers
• Genereer opeenvolgende beoordelingsformulieren
• Voer 90 of 360 feedback onderzoeken uit
• Beheer uw tussentijdse beoordelingen
• Draag zorg voor tijdige beoordelingen door automatische email reminders
• Analyseer de resultaten real time
• Genereer dynamische individuele ontwikkel plannen
• Bekijk en bewaar recente en oude assessments
• Eigen dashboard (acties, documenten, prestaties, rapporten)
• Gemakkelijk te gebruiken intuitieve interface
• Beveiligde toegang
• Automatische notificaties (email en rapportages)
• Dashboard voor prestaties per team, afdeling en organisatie
• Maak prestatieafspraken per groep, afdeling of vestiging
• Bepaal en rapporteer op eigen key performance indicators (kpi’s)

Voordelen

• Real time overzicht van de prestaties van de medewerkers en uw organisatie
• Consistente en vergelijkbare data of prestaties
• Gemakkelijke, intuitieve en flexibele rapportages
• Verminder de tijd en kosten aan data invoer, analyse en rapporteren

Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan direct contact op

Free WordPress Themes, Free Android Games