+31 (0)88 88 321 88 | Contact

Onboarding

U heeft uiteindelijke de perfecte kandidaat gevonden. En dan….

 • • geeft hij na 3 maanden aan dat de job / het bedrijf toch niet is wat hij ervan verwachtte;
 • • geeft hij binnen de proeftijd aan dat het toch geen goed besluit is geweest om te komen werken;
 • • presteert hij minder dan u ervan verwachtte;
 • • past hij toch niet zo goed in het team;
 • • meldt hij zich frequent kort ziek;
 • • …..

Het zal niet de eerste keer en ook zeker nog niet de laatste keer zijn dat een / soortgelijke situatie zich voordoet. U heeft veel tijd en energie gestoken in een nieuwe medewerker, u en uw team hebben er naar uitgekeken en dan gebeurt dit. Onderzoek toont aan dat:

 • • 86% van uw nieuwe medewerkers in het eerste 1/2 jaar beslist om te blijven of te vertrekken;
 • • 35 % Van uw nieuwe medewerkers vertrekt binnen 2 jaar…met een jaarlijks verloop van 10-15% heeft u na 3-5 jaar de helft van uw medewerkers moeten vervangen;
 • • de kosten van vervanging zijn 50-100% van het bruto jaarsalaris, per persoon;
 • • voordat een nieuwe medewerker vervangen is, bent u 6-12 maanden verder. Waarom zo lang?
  U / de medewerker komt er pas na enkele maanden achter dat het niet loopt zoals gewenst. Vervolgens gaat u “bijsturen” / vraagt de medewerker om bijsturing. Na 4-5 maanden wordt de knoop doorgehakt en neemt de medewerker afscheid dan wel neemt u afscheid van de medewerker. Daarna kunt u een nieuw recruitmentproces opstarten dat ook weer minimaal 2-3 maanden in beslag neemt
 • • 48% van de recruiters geeft aan dat medewerkers vroegtijdig vertrekken omdat voorgehouden toekomstverwachtingen niet overeenkomen met de werkelijkheid (Hay 2014).
 • • Bij 60% van de nieuwkomers vallen verwachtingen in de nieuwe baan tegen.

Uitgaande van een gemiddeld salaris in Nederland – inclusief sociale lasten – van ca. € 55.000,- dan spreken we al snel van een kostenpost van minimaal € 27.500,- maar het kan ook veel meer zijn als we de improductiviteit van de collega’s meerekenen. Laten we nog buiten beschouwing de kosten van een extra recruitment. Tellen we echt alles bij elkaar dan wordt het waarschijnlijk ca. € 50.000,- Het is dus de moeite waard om hier serieus aandacht aan te besteden.

Wat kunt u doen en waarmee kunnen wij u helpen?

Adcforce helpt u om een gestructureerd onboardingproces te ontwerpen en te implementeren, zodanig dat uw nieuwe medewerkers een zachte landing krijgen. Dat proces begint al tijdens de selectie. Onboarding is het proces van volledige integratie van medewerkers in hun nieuwe werkomgeving. Bouwstenen van een goede onboarding zijn (de 5 C’s):

 • • Compliance: zorg voor goed “papierwerk”. Denk aan juiste en volledige informatie over salaris, vergoedingen, pensioen, het verkrijgen van een email account of login informatie etc.;
 • • Clarification: het begrip dat de nieuwe medewerker krijgt over wat er van hem verwacht wordt. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheden en doelstellingen duidelijk zijn, bij zowel de nieuwe medewerker als de manager (en het team);
 • • Culture: gaat over de uitgesproken en niet uitgesproken regels van de organisatie. Het is belangrijk om te weten hoe de formele én informele lijnen lopen in de organisatie zodat iemand snel zijn weg kan vinden;
 • • Connection: gaat over de verbinding met de missie, de visie en het team. Kortom, ervoor zorgen iemand zich snel ‘part of the family” voelt;
 • • Cooperation: wat is de “bijsluiter” van de nieuwe medewerker voor de collega’s en wat zijn de bijsluiters van de collega’s voor de nieuwe medewerker. Denk aan de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de belangrijkste kwaliteiten van collega’s en voor collega’s. Dat kan door inzicht te geven in vragenlijstresultaten, maar ook door teamsessies te organiseren. Doe dit in een vroeg stadium.

Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan direct contact op

Free WordPress Themes, Free Android Games